ANADOLU DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ACİL DURUM YÖNETMELİĞİ

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, kulübümüz dağcılık faaliyetlerinde yaşanabilecek acil durumlar karşısında hareket tarzımızı(H/T) belirlemektir.

Faaliyet Öncesi H/T

1. Kulübümüzün öncelikli temel prensibi, her Rehber ve Faaliyet Sorumlusunun, Dağcılık, Kaya Tırmanışı ya da Doğa yürüyüşleri (Hiking/Tracking) faaliyetlerinde Kulüp Etkinlik Formu’nun tam ve doğru olarak doldurulmasını sağlamak olmalıdır.

2. Faaliyete giden rehber/faaliyet sorumlusu mutlaka DDK başkanına ya da yardımcısına faaliyete giden ekibin tüm ve en son onaylı listesini teslim etmelidir.

3. Faaliyet öncesinde faaliyete katılacak mevcut liste ve faaliyet güzergâhı/mahalli o bölgenin yerel yöneticilerine –valilik/kaymakamlık makamı ile il/ilçe jandarma komutanlığına, etkinlikten en geç 2 gün önce fax çekilerek bilgi verilmelidir. Şayet mevcut liste de değişiklik söz konusu ise mutlaka son durum
ilgili birimle tekrar koordine edilmelidir.

Acil Durumda Hareket Tarzları (ADH/T)


1. Acil Durum İhbarı alındığı anda, süratle Kulüp Başkanı’na ve Kulüp Başkan Yardımcısı’na haber verilecek ve müteakiben Dağcılık Denetleme Kurulu (DDK)’nın toplanması sağlamak;

2. Başkan/Yardımcısı ya da DDK Başkanı durumun ciddiyetine binaen il/ilçe J. K.lıklarına, Sağlık kurum/kuruluşlarına; ilgili resmi makamlara ve AKUT birimlerine haber vermelidir. (mutlaka yetkili birimlere haber verilmeli; haber alınamama ya da kayıp durumlarında ise 24 saate kadar yetkili makamlara haber vermek için beklenebilineceği bildirilmiştir.)

3. DDK süratle toplanarak;

a. Kazazedelerle ilk irtibatın kurulması, ya da irtibatta olanlarla muhaberatın sağlanması,

b. Olay yeri koordinatlarının tespit edilerek harita üzerinde takip edilmesi,

c. İlkyardım ekipleri şayet yönlendirilmemiş ise; İ/Y ekipleri ile irtibata geçilerek olay yerineyönlendirilmesi, takibi,

d. Olayın içeriği ve gelişimi,

e. Olay vuku yeri ve zamanı,

f. Katılımcı tam mevcudu ve hâlihazırda kazaya uğrayan yaralı ve/veya ölü durumu,

g. Kazazedelerin o anki durumu,

h. Kazazedelerin ailelerine haber verilmesi ve bilgilendirilmesi,

i. Olay basına intikal etmesi durumunda, basının doğru ve zamanında bilgilendirilmesi gibi

hususların öncelikli koordinasyonunu sağlamak; (Basınla irtibat tesis edecek kişi bizzat Başkan ya da Başkanın belirleyeceği kişi tarafından yapılır. Bunun dışında hiç kimse özellikle kazaya maruz kalmış olanlar kesinlikle basına bilgi vermemidir.)

NOT: Kulübün basın sözcüsü Murat Büyükbıçakçı, ulaşılamadığı takdirde Erdoğan Kirpi olarak belirlenmiştir…

4. Olayın duyulduğu andan itibaren, Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Kaza Durum Kayıt Defteri’ni (Ceride) tutmak;

5. Olay bitimine kadar DDK Vardiya (nöbet) Listesi hazırlamak ve tebliğ etmek;

6. DDK heyeti tarafından irtibatın sürekli tesisi maksadıyla irtibat hattının sürekli açık ve akışkan olmasını sağlamak.

Acil Durumda Faaliyet Ekip Liderinin/ Rehberin DİKKAT etmesi gereken hususlar

1. Öncelikle ekibin güvenliği sağlanmalıdır. Gerekiyorsa ekibin bir kısmı ya da tamamı acil durum bölgesinden uzaklaştırılmalıdır. Birinci öncelik, acil durumdan etkilenmemiş ekip üyelerinin güvenliğidir.

2. Müteakiben kazaya uğramış ekip üyelerine, bölge emniyetini almak ve ‘’Güvenlikli Emniyet Bölgesi’’ oluşturmak suretiyle müdahale ekibi ile müdahale etmektir.

3. Emniyete alınmış kazazede ekibinin başında bulunan lider bu esnada DDK sorumlusu ya da sorumlularına –irtibat kurulamadığı takdirde- Bölge Jandarma birimlerine ve Sağlık kuruluşlarından birine ulaşmaya çalışılmalı; Acil Durumu,takribi yeri, mevcut durumu-yaralı, ölü ve sağlıklı ekip durumu- H/T ’nı, bildirmelidir.

4. Ekip Lideri, acil durum yapılanmasına geçerek, İletişim ve İlk yardım eğitimi almış, olay anında soğukkanlılığını muhafaza eden sorumlular belirlemeli; mümkünse her kazazedenin başına 1-2 kişi vererek sağlık ve moral durumlarını gözetim altında bulundurmalıdır.

5. Ekibin kalabalık olması durumunda, tecrübesiz ve demoralize olmuş ekip üyeleri riskli bölgeden uzaklaştırılarak emniyetle –yardımcı rehber eşliğinde- kamp bölgesine gönderilmelidir-mümkün olduğu takdirde-…

6. -Mümkün değilse- kaza olay mahallinin daha emniyetli ve uygun bir bölgesine nakli sağlanmalıdır.

7. -Mümkün olduğu takdirde- Hatta bu ekip içinden daha tecrübelileri, en yakın yerleşim bölgesine gönderilerek, gelecek yardım ekiplerine yol göstermeleri sağlanmalıdır.

8. Acil durumlarda- ekip liderinin yaralanması, şoka girmesi gibi…- ekipteki en tecrübeli kişi liderliği devralmalıdır.

9. İletişimde sıkıntı hâsıl olmaması için irtibat sağlanmasını müteakip, koordine kurmak suretiyle belirli saat aralıklarında irtibat tesis edilmeye çalışılmalıdır. (batarya bitebilir, hat olmayabilir vb.)

10. Acil durum esnasında kaza mahallinde psikolojik travma yaşayanlar, hafif yaralılar yada ekip lideri/yardımcısı/ekip içinde tartışma yaratanlar süratle olay mahallinden uzaklaştırılarak, ekibin moralinin üst seviyede tutulması sağlanmalıdır.ANADAK ACİL DURUM TELEFONLARİ LİSTESİ

YK Başkanı. Kadir Kaynar : 0532 2929052

YK Bask. Yar. Ömer Özkan : 0532 2217395

GN. Sekreter Aysun Cervatoglu : 0542 2750251

Sayman Arda Şakir Aslan : 0532 6121137

YK üyesi Mesut Daşçı : 0532 2957564

YK üyesi İsmail Sekerci : 0507 9873433

YK üyesi Derya Demirtaş : 0532 5758262

YK üyesi Murat Büyükbıçakçı : 0535 2580954

YK üyesi Bulent Aksu : 0532 6092897

Uyelerde İletişim ;

Sabiye İmamoglu : 0542 3429113DAĞCILIK DANIŞMA KURULU ÜYELERİ;

Bülent Aksu : 0532 6092897

Sönmez Erkaya : 0555 3188029

Murat Buyukbicakci : 0530 2328796

İsmail Sekerci : 0507 9873433

İsmail Bulut : 0532 3254588

Erdoğan Kirpi : 0532 5756635

Mesut Daşçı : 0532 2957564

Timuçin Yusumut : 0535 6920016

Derya Demirtas : 0532 5758262

Osman Kesimal : 0533 6512326

Gökçe Bastuğ : 0507 3779600BÖLGE JANDARMA BİRLİK KOMUTANLIKLARI TELEFON NUMARALARI


Jandarma Genel Kom. Harekât Başkanlığı Fax: 0312 4189208

Başbakanlık Kriz Yönetimi. : 0312 4252182

Fax : 0312 4199455

Aladağlar / Niğde Jandarma. : 0388 2322607

Fax : 0388 2336643

Aladağlar / Çamardı Jandarma : 0388 7112466 - 0388 7112393

Fax : 0388 7112466

Aladağlar / Ulukışla Jandarma. : 0388 5112013

Fax : 0388 5118315

Kayseri - Erciyes Jandarma. : 0352 3422088

Aksaray Jandarma. : 0382 215 1062 - 0530 6915658

Fax : 0382 2151026AKUT ;

Niğde sorumlusu : Nedim Urcan 0533. 5518243

AKUT Kayseri Ekibi : Atatürk Bulvarı Han Mahallesi Muhtarlığı yanı (OPET çaprazı) Talas/Kayseri

: Nurettin ÖZCAN 0 533 619 71 21

: Oğuzhan DOĞAN 0 532 615 30 40

: Ümüt BOZACI 0 532 709 87 18

Akut. Bursa. Ekibi : Abdullah Nisancioglu Tel & Fax: 0224 241 90 90

AKUT Ankara Ekibi : AKUT Ankara Ekip Lideri Hakan Korkut

Çiğdem Mah. 1506. Cad. 1502. Sk. AKUT Park 100. Yıl Ankara

39o 53' 24'' K - 32o 48' 20'' D

Tel : 0312 220 31 11

Faks : 0312 220 31 10

Cep1 : 0532 264 69 26

Cep2 : 0549 301 14 28

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Akut. Trabzon. Ekibi :

Ekip ihbar numarası : 0533 9698383

Birim Lideri: Mehmet Ragıp Pirselimoğlu Gsm :0532 2526496

İş : 0462 3263192

Lojistik: Köksal Sonbay Gsm : 0532 7903432

Eğitim: Köksal Ofluoğlu Gsm : 0533 3320641

Yönetim Ofisi: Serkan Aktuğ Günaydın Gsm : 0532 3870501

İş : 0462 3213868

K9: Aytaç Eroğlu : 0535 8154710

Akut Antalya sorumlusu : Yılmaz Sevgül

Aladağlar traktörcü : Mehmet Şenol 0388 7247115 - 0535 6100241HAVA DURUMU

Niğde Meteoroloji İstasyon Md.: 0388. 2323407

www.meteor.gov.tr

http://konya.meteor.gov.tr

www.weatherforecast.com

www.mountainforecast.comSAĞLIK BAKANLIĞI - UMKE MERKEZ

BAKANLIK UMKE MERKEZ :0312 4322606 – 0312 4355866

: 0312 4322678 – 0312 4357313

http://www.umke.org

UMKE ve Acil Durum Haberleşme Şube Müdürü Uzman Dr. Sibel ATASOY

: 0505 5657214

Türkiye Koordinatörü Ufuk DİRİ : 0505 3475070

Sağlık Eğitim Uzmanı Ümit ARSLAN : 0505 4894054 - 0312 4355868

Fax : 0312 4357313UMKE ÇEVRE İLLER

1. NİĞDE : Ömer ÖNAL / Zehra POÇULU

TEL : 0535 5570667 / 0505 4587327

2. KAYSERİ : Nazif GÜMÜŞSOY

TEL : 0505 3166171

3. NEVŞEHİR : Fahrettin ÖÇALIR

TEL : 0535 9730061

4. ADANA : Bilgin AYNALI

TEL : 0507 6327532

5. AKSARAY : Erdem GENÇ

TEL : 0541 5490693UMKE 11 BÖLGE İL KOORDİNATÖRLERİ

1. ANKARA : Dr. Muhittin DEMİRKASIMOĞLU/Hasan KUŞ

TEL : 0505 4216061 - 0505 2428025

FAX : 0312 3859717

2. İSTANBUL : Dr. Malik Türkay ESİN

TEL : 0505 5406591

FAX : 0212 5707096 – 0212 5709045

3. İZMİR : Dr. Süleyman GÖKÇEN

TEL : 0505 5606661

FAX : 0232 4412250

4. DİYARBAKIR : Dr. Mehmet Veysel YILDIRIM/Aslan YILDIRIM

TEL : 0505 6472929 - 0530 8802629 - 0505 2710299

FAX : 0412 2233025

5. ERZURUM : Sağ. Memuru Battal ADIGÜZEL

TEL : 0536 7911110

FAX : 0442 3427175

6. VAN : A.T.T Ayşegül SAVCI

TEL : 0530 5607789

FAX : 0432 2172245

7. ADANA : Dr. Reyhan MAZI

TEL : 0505 3111200

FAX : 0322 3441619

8. SAMSUN : Dr. Mustafa ERDİL

TEL : 0505 5621643

FAX :0362 2300396

9. BURSA : Dr. Mesut YILMAZ/Tülay AKGÜN

TEL : 0530 5614433 - 0505 2755106

FAX : 0224 2331379

10. SAKARYA : Sağ. Memuru Fatih KARABIYIK/Erkan

TEL : 0505 2168561 - 0533 7228804

FAX : 0264 2915201

11. AFYONKARAHİSAR : TEL :0272 2133066 – 0272 4440430

 

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcilikleri