HAFTALIK DUYURU OZETI:

 

Tanisma - sohbet : Nazim Hikmet Kultur Merkezi                                             (18 Ekim Sali)

Keyif kampi : Sile - Hacilli                                                                             (22-23 Ekim)

Doga yuruyusu : Cubukgol - Suluklugol  (23 Ekim Pazar)

Dag faaliyeti : Ilgaz dagi buyuk zirve(Buyuk hacet)                                            (29-30 Ekim)

Bisiklet faaliyeti : Mudanya - Bandirma                                                           (5-6 Kasim)

Dag faaliyeti : Aladaglar Emler (5-6 Kasim)