HAFTALIK DUYURU OZETI:


Rapor : Nuzhetiye koyu - Ericek goleti - Diskaya koyu doga yuruyusu raporu.

Tanisma - sohbet : Nazim Hikmet Kultur Merkezi                                          (14 Subat Sali)

Dag faaliyeti : Eznevit - Karasay (17-19 Subat)

Egitim : Tur kayagi egitimi                                                                         (25-26 Subat/4-5 Mart)